Skip to main content

VITORIA-GASTEIZKO EL BOULEVARD merkataritza-guneak ingurumen-bikaintasuna enpresa-estrategiaren funtsezko baliotzat jotzen du. Horregatik, ingurumena zainduz eta garapen jasangarriaren eta klima-aldaketaren aurkako argibideei jarraituz egiten ditugu jardu

Ingurugiro Politika bat adoptatzen dugu hurrengoan oinarrituta:

 • Ingurugiro gestioa eta iraunkortasuna integratu gure estrategia enpresarialean, erabakiak hartzerakoan ingurugiro irizpideak erabiliz eta lehentasun eta praktika bat bezala kontuan hartzen direla ziurtatuz.
 • Modu zentzudun batean erabili baliabideak eta ingurugiro inpaktuak minimizatu, baita hondakinen, emisioen eta isurien sortzea ere hobekuntzen prozesuen bidez, ingurugiroaren helburu eta meten bidez, aktiboaren bizitza zikloaren hobekuntza eta operazio eta mantentze praktiken hobekuntzaren bidez.
 • Indarreko legegintzaren eta beste ingurugiro baldintzen betekuntzaren kontrola mantendu, baita aldian-aldian ingurgiroaren jarrera berrikusi ere.
 • Minimora sustatu ez funtsezko belaunaldia eta ondasunen berrerabilpena eta birziklapena.
 • Gure instalazioetan teknologia berriagoak eta eraginkorrak ezarri, libre eta bideragarriak direnak ekonomikoki, baliabide berriztagarrien emplegua potentziatuz.
 • Gure lankideen, bezeroen, bisitarien eta, orokorrean, sozietatearen kontzientziazio eta sostenibilitatera aurrerapena sustatzen duten jokaerak mugitu eta parte hartu, ingurugiroarekin gure erlazioa hobetzeko oinarrizko printzio bezala.
 • Gure kontratisteei eta hornitzaileei bere zerbitzuak printzio hauek betez aurkeztu ditzaten eskatu.
 • Emaitza sozialak, ingurugirokoak eta garatutako sostengu materiako iniziatibak komunikatu.
Ingurugiro Politika

ZIURTAGIRIAK

El Boulevard-ek ziurtagiri hauek ditu, langileei, maizterrei eta erabiltzaileei ingurumen- eta jasangarritasun-gaietan sentsibilizatzeko helburuak lortzeagatik, baita energia-elektrikoa gutxiago kontsumitzeagatik ere.

ISO 22320:2013 “Larrialdien kudeaketa” arauaren ziurtagiria

Informazio gehiago

VITORIA-GASTEIZKO EL BOULEVARD merkataritza-guneak ISO 22.320:2013 Larrialdien kudeaketari buruzko ziurtagiria dauka, Espainiako Normalizazio Erakundeak (AENOR) emandakoa.

Oinarri hauek dituen Larrialdien politika hau onartu genuen:

 • Balizko larrialdi-egoeren arriskuak eta arrazoiak aztertzea, eta horien arabera, norbera babesteko planaren edukia egokitzea, baita eskumena duten erakundeen aurrean aldizka informazio hori eguneratzea ere.
 • Larrialdiei erantzuteko sistemak eta planak etengabe hobetzea.
 • Larrialdietan erabiltzeko ekipoak eta instalazioak egoera onean eduki eta mantentzea, teknologia hoberenak erabiltzen direla ziurtatuz bideragarriak diren kasuetan.
 • Gure jarduerei aplikagarri zaizkien norbera babesteko arloan dauden araudiak eta legeak betetzea, baita hitzartutako konpromisoak ere.
 • Larrialdi-egoeretan, edonoiz, erantzun eraginkor bat emateko aginduen eta kontrolen egitura egoki bat, baita egoera horiei erantzuteko beharrezko informazioa eman ere, halakoetan erabakiak hartzeko prozesua erraztuz.
 • Larrialdien kudeaketan parte hartzen duten langileei informazio- eta trebakuntza-programak ematea, eta gutxienez urtero simulakroak egitea.
 • Larrialdiei erantzuten parte hartzen duten erakunde eta agente guztien elkarlana eta koordinazioa etengabe bultzatzea.
 • Larrialdi-osteko analisirako mekanismoak definitzea, arrazoiak prebenitzeko asmoz.
 • Merkataritza-gunean lan egiten duten pertsona guztiei larrialdiak kudeatzeko banako betebeharrak komunikatzea.

Simulakroen urteko plana

Indarrean den araudiari jarraikiz, VITORIA-GASTEIZKO EL BOULEVARD merkataritza-guneak bi simulakro desberdin egin ditu 2021ean.

Maiatzean larrialdi-simulakro orokor bat egin zen, zati batean esku-hartzeko eta ebakuatzeko maniobra bat eginez, publikoari ireki gabeko ordutegian, lehen solairuko merkataritza-lokal batean hasitako sute baten ondorioz. COVID-19aren pandemiaren prebentzio-neurri gisa eta aurreko urteetan ez bezala, salbuespenezko egoera honetan, Merkataritza-guneko Larrialdi-taldeak eta merkataritza-lokal batek soilik hartu zuten parte ariketa honetan, eta gainerako merkataritza-lokalek eta Kanpoko laguntza-zerbitzuek (suhiltzaileak, Ertzaintza, Udatzaingoa eta abar) ez zuten parte hartu.

2022an beste larrialdi-simulakro bat egitea aurreikusten da, Merkataritza-gunea publikoari irekita dagoenean, eta Kanpoko laguntza-zerbitzuak parte hartzea ere aurreikusten da.

Era berean, VITORIA-GASTEIZKO EL BOULEVARD merkataritza-gunean ingurumen-larrialdi baten simulakroa egin zen hondakinak trinkotzeko eremuan hondakin arriskutsu bat isuri zela eta saneamendu-sarean ere eragina izan zuela simulatuz.

Bi kasuetan Larrialdi-taldeko kideen jarduera zuzena izan zela erabaki zen.

Larrialdien politika

UNE EN ISO 14001:2015 “Ingurumen-kudeaketa” arauaren ziurtagiria:

Informazio gehiago

VITORIA-GASTEIZKO EL BOULEVARD merkataritza-guneak UNE-EN ISO 14.001:2015 ingurumen-kudeaketari buruzko ziurtagiria dauka, Espainiako Normalizazio Erakundeak (AENOR) emandakoa.

Ziurtagiri honen esparruan, El Boulevard-ek maizterren ingurumen-sentsibilizazioa bultzatzearekin, maizterrei/erabiltzaileei hondakin arriskutsuak bereiztea erraztearekin, argindar gutxiago kontsumitzearekin eta konpost egiteko hondakin gehiago bideratzea

Helburuak

1. helburua:

Maizterren sentsibilizazio-maila handitzea eta Merkataritza-guneko ekintzen arloan eragiketa-kontrola hobetzea, sentsibilizazio-dokumentuak eginez.

2021ean dokumentu hauek egin ziren:

 • Ingurumen-jardunbide onei buruzko dokumentua, puntu-estrategikoetan aurki daitekeena.
 • Merkataritza-guneko hondakinak, arriskutsuak zein arriskutsuak ez direnak, bereizteari buruzko liburuxka.

2021eko ekitaldian maizterrekin lotutako ingurumen-gorabeherarik izan ez zenez, helburu hori lortu dela berrets dezakegu.

2. helburua:

Merkataritza-guneko maizterrek eta erabiltzaileek sortutako hondakin arriskutsuak bereiztea bultzatzea, gutxienez hondakin arriskutsu bat botatzen uzten duten bitartekoak erraztuz.

Neurri hauek hartu ziren:

 • Merkataritza-guneak hitzarmen bat egin zuen Ecopilas Elkartearekin, eraikineko maizterrek eta erabiltzaileek amaitutako pilak eta bestelako metagailuak biltzeko edukiontziak banatuz.

Erabilitako pilak eta metagailuak bereizteko bistartekoak eskuragarri jarri direnean, helburua lortu dela esan daiteke.

3. helburua::

% 2 argindar gutxiago kontsumitzea 2021eko ekitaldian, aurreko hiru urteetako batez besteko aritmetikoa eginda, eta 2020an baino % 1 hondakin organiko gehiago konpostatzea. 2021ean % 4,88 argindar gutxiago kontsumitu da 2018, 2019 eta 2020ko ekitaldietako batez besteko aritmetikoa eginda. 2021ean konpost egitera bideratutako hondakin organikoak 9.350 kg izan ziren, 2020ean 10.940 kg izan baziren ere. Honenbestez, % 2 argindar gutxiago kontsumitzeko helburua lortu da, 2 puntu gehiagotan gainera, baina konpostatzera bideratutako hondakinen kopurua handitzeko helburua ez da bete, nahiz eta hondakin kopuru handia bideratu den konpostatzera, 2020 baino lehenagoko urteei begiratuz gero.

Hainbat ekintzari esker lortu da argindar gutxiago kontsumitzea:

 • Langileak sentsibilizatuz, kontsumoen bilakaerari buruzko informazio-hitzaldiak emanez.
 • Argindar gutxiago kontsumitzeko aurreko urteetan ezarritako eragiketak mantenduz.
 • Argiztapena hobetzeko kudeaketa on bat eginez.

BREEAM sostenibilitate ziurtagiria

Informazio gehiago

BREEAM sistema, sostenibilitate ziurtagiriaren sistema da BRE-gatik (Building Research Establishment) sortuta Erresuma batuan. Sitema hau eraikuntza eta gune ezberdinetan moldatu da, eta hauen artean BREEAM ES Bere Erabileran ezarri daiteke.

Sostenibilitatea errealitate konplexu eta aldakor bat da negozio guztietan eragina duena. Legengintza aldaketak, operazio kostuen hazkundea, interes taldeen azterketa handiago bat, egoera guzti hauek erronka eta aukerak sortzen dituzte.

Vitoria-Gasteizko Udalaren Itun Berdea:

El Boulevard merkataritza-gunea Vitoria-Gasteizko Udalaren Itun Berdeari atxiki zaio, bere konpromiso jasangarria, ingurumen-kudeaketa eta lehia-abantailaren alde egiteko duen asmoaren adierazle. Eta hori El Boulervard-en merkataritza-guneak konpromiso hori bultzatu eta gainerakoekin partekatzeko asmoz egiten dituen ekintza, kanpaina eta ingurumen-zerbitzu guztietan islatzen da.

Ingurumen zerbitzuak

Arropa, jostailuak, osagarriak eta gailu elektroniko txikiak jasotzeko

Biltzen ditugun hondakin guztiak Koopera sarearen sailkapen-planta batera eramaten dira, Caritasekin lotutako ekonomia soziala eta solidarioa bultzatzen duten entitateen sarea da, hondakin horiek berrerabili edo birziklatzeko. Han, hondakin mota bakoitza, motaren eta egoeraren arabera, prozesu desberdinen arabera tratatuko dira:

 • Egoera onean dauden arropa eta oinetakoak, higienizatu eta gero, saltzera eramango dira edo behar gehien dutenentzat sozialki erabiltzeko entregatuko dira Caritas-ek Vitoria-Gasteizen dituen Koopera Store dendetara. Gauza bera egingo da jostailu eta liburuekin ere. Gainera, egoera txarrean dagoen guztia birziklatu egingo da.
 • Etxetresna elektriko txikiak, berrikusi eta konpondu eta gero, Koopera sareko bigarren eskuko merkatuan salduko dira.

Hondakin organikoen konpostatzea.

Merkataritza-guneko jatetxeetan eta Eroski hipermerkatuetan bildutako hondakin organikoak konpost egin arte tratatzen dira, janari-hondarrak eta beste materia organiko batzuk deskonposatuta lortzen den kalitate handiko abonu bat.

Konpost egitean zabortegira bidaltzen dugun zabor kopurua txikitzen dugu, eta ondorioz, bizitza erabilgarria luzatzen dugu, lurren eta lurpeko uraren kutsadura txikituz. Gainera, konpostatzea ongarri kimikoen alternatiba ekologikoa da, lurraren egitura berregituratzen duen eta ingurumena kaltetzen ez duen ongarri natural ezin hobea delako.

Erabilitako etxeko olioa biltzea

El Boulevard zentroak bi bilgune ditu etxeko olio erabilia hartzeko. Edukiontzietako bat Eroski Hipermerkaturako sarbidean dago; bestea, Hipermerkatuaren eta Leroy Merlinen artean, arrapala mekanikoaren ondoan.

Sukaldeko olioa birziklatzen da, ez olio minerala. Komenigarria da hondakina plastikozko ontzi itxi batean egotea, eta barruan ura ez botatzea.

Lanparen bilketa

Gasteizko EL BOULEVARD merkataritza-gunean, Eroskiren bezeroarentzako arretaren ondoan aurkituko dituzun edukiontzi berezietan erabilitako aurrezki-bonbillak eta fluoreszenteak birziklatu ahal izango dituzu.

Amaitutako pilen eta metagailuen bilketa.

Ecopilas Erakundearen laguntzarekin, VITORIA-GASTEIZKO EL BOULEVARD merkataritza-guneak edukiontzi bat jarri du erabiltzaileen eskura, informazio-gunearen ondoan, erabilitako pilak eta bestelako metagailuak botatzeko.

Tiendas
Restauración
Ocio
Cómo llegar